Cykl szkoleń w czerwcu i lipcu 2020r.

        15.06 - szkolenie operatora pilarki
   16-19.06 - szkolenie operatora żurawia pływającego
        22.06 - szkolenie operatora pilarki
        01.07 - szkolenie hakowy, lukowy
        07.07 - szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
   13-17.07 - szkolenie operatora wozu wysięgnikowego typu Reachstacker do przeładunku kontenerów