Słowniczek tego, co się dzieje w morskiej bramie

Artykuł pochodzi z dwutygodnika "Portowiec" nr 11 (605) z 12 czerwca 2009.

Zbliża się ku końcowi realizacja projektu „Badania portowego rynku pracy” prowadzonego przez Bałtycką Akademię Umiejętności (BAU) we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Krajową Izbą Gospodarki Morskiej. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

Jednym z efektów działań wspomnianych podmiotów jest publikacja pt.: „Słowniczek zawodów portowych”, wydana w formie broszury. Zamysłem pomysłodawczyni było pokazanie specyfiki pracy w morskich portach handlowych poprzez pokazanie zawodów i funkcji osób zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Jeżeli zapytacie znajomych, którzy nie mają nic wspólnego z portem: kto to jest sztauer, trymer czy lukowy? Nie będą wiedzieli.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań. Zainteresowanie nimi wykazała wiceminister gospodarki morskiej, Anna Wypych-Namiotko. Projektodawcy chcą inspirować instytucje mające moc decyzyjną do wykorzystania wniosków z badań i dokonywania zmian, które miałyby odzwierciedlenie w praktyce. Stąd też wśród gości, zaproszonych na konferencję są reprezentanci sfery edukacji i szkolnictwa wyższego. Na swoim „podwórku” BAU chce próbować rozwiązywać problemy pokazane w badaniach. Przygotowuje dwa projekty szkoleń dla pracowników firm portowych z Gdańska i Gdyni. Będzie się starała o dofinansowanie unijne. Prawie 80% ogółu badanych, a brygadzistów ponad 82 % uznało, że istnieje potrzeba podnoszenia kwalifikacji. Więcej o wynikach badań napiszemy po opublikowaniu raportu.

Dokera kojarzą ze stoczniowcem, a nawet niektórzy myślą, że w porcie buduje się statki. Potwierdzają to badania, przeprowadzone wśród ostatnich roczników uczniów i studentów. Wyniki analiz przeprowadzonych na terenie szkół i uczelni pokazują wysoki odsetek kojarzących branżę portową z działalnością stoczniową. „Słowniczek” może w niewielkim stopniu, ale zmniejszy tę lukę wiedzy. Publikację przygotowali praktycy z naszego gdańskiego portu. Opis zawodów i funkcji opracował Jerzy Piórecki, a zdjęcia i rysunki wykonał Stanisław Jaworski. Okładkę i całość szaty graficznej przygotował artysta plastyk Zenon Pecko. Słowniczek został zarejestrowany przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej i przekazany do niektórych bibliotek. Zostanie przesłany również do szkół, uczelni i urzędów pracy. Otrzymają go też uczestnicy konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w naszym porcie 22 czerwca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim portowcom, którzy życzliwie odnieśli się do badaczy i brali udział w badaniach. Ze swojej strony BAU zrobi wszystko, aby wnioski trafiły do decydentów, zostały zamienione na działania i przysporzyły portom wysokowykwalifikowanych fachowców, a pracownicy mieli większą satysfakcję z pracy.

Liliana Barańska