Prezentacja projektu „Badania portowego rynku pracy”

Artykuł z dwutygodnika "PORTOWIEC" nr 20(590) z 31 października 2008.

zdjęcie z konferencji

Celem zorganizowanej 20 października br. konferencji w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA było zapoznanie jej uczestników z projektem „Badania portowego rynku pracy” oraz strategią rozwoju portów morskich do 2015 roku i zamierzeniami inwestycyjnymi portów Gdańska i Gdyni. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został przygotowany i jest realizowany przez Bałtycką Akademię Umiejętności pod kierownictwem Liliany Barańskiej (pisaliśmy już o tym w Portowcu nr 18 (588) 26 września). Koordynatorem realizacji projektu jest Pracownia Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowa Izba Gospodarcza. Zakończenie i podsumowanie badań tego projektu jest planowane w czerwcu 2009 roku.

Otwarcia konferencji dokonał Jerzy Uziębło, prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, który zapoznał uczestników z jej programem.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz konferencji Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia i jednocześnie przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. W swym krótkim wystąpieniu J. Jarosiński przedstawił dotychczasowe działania inwestycyjno- prywatyzacyjne w porcie Gdynia oraz plany rozwoju portu na najbliższe lata. Odnosząc się do zasobów kadrowych portu Gdyniaprezes J. Jarosiński zaznaczył, że obecnie jest on dużo mniejszy niż jeszcze parę lat wcześniej. To wynik zmiany struktury ładunków i w znacznej części ich konteneryzacji.

Podobne zjawisko występuje też w porcie gdańskim, o czym w swoim wystąpieniu mówił Ryszard Strzyżewicz, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, prezentując strategię rozwoju portu gdańskiego. Natomiast obecna na konferencji Joanna Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury poinformowała o przyjętej przez rząd Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 roku, która podniesie ich rangę w krajowym i międzynarodowym systemie transportowym.

Od czterech lat jesteśmy państwem Unii Europejskiej i jeżeli rząd coś podpisze musi to realizować – podkreśliła wyraźnie pani minister.

Swoje możliwości kształcenia kadr portowych przedstawili także przedstawiciele trójmiejskich wyższych uczelni: z Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej informując, że mury tych dwóch uczelni opuszcza rocznie ponad 100 absolwentów z różnymi specjalnościami w branży portowej.

Jednak najbardziej przygotowaną do kształcenia zasobów kadrowych tzw. średniego szczebla dla portów jest Zespół Szkół Morskich z Gdańska Nowego Portu, którego możliwości przedstawił dyrektor Zbigniew Pancer. W tej szkole rocznie na 28 wydziałach kształci się 718 uczniów w tym 21 uczniów w liceum profilowanym. - Jesteśmy stosunkowo tanią szkołą jeżeli chodzi o roczny koszt kształcenia jednego ucznia bo wynosi on zaledwie 5000 zł - dodał Z. Pancer.

Przypomnijmy: obecny Zespół Szkół Morskich jest kontynuatorem powołanej w 1961/62 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która przez 30 lat wykształciła tysiące specjalistów w branży portowej. W latach 70. Port Gdański dzięki olbrzymim nakładom inwestycyjnym stał się, w ciągu zaledwie kilku lat największym portem nad Bałtykiem. Stały rozwój portu stwarzał zapotrzebowanie na nową kadrę solidnych i zdyscyplinowanych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych. Właściwe przygotowanie tej licznej kadry miała zapewnić Zasadnicza Szkoła Zawodowa i powołane w 1974 roku Morskie Liceum Zawodowe. Ich zadaniem było kształcenie kwalifikowanej kadry pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego portu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa była pierwsza placówką oświatową w Polsce przygotowującą kwalifikowanych pracowników portu, w tym także dla potrzeb nowo budowanego Portu Północnego. W zależności od potrzeb kadrowych wprowadzano nowe zawody i specjalności. Powołane Morskie Liceum Zawodowe przejęło funkcje kształcenia marynarzy dla potrzeb szybko rozwijającej się gospodarki morskiej. Z biegiem lat Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe zostały przekształcone w obecny Zespół Szkół Morskich.

Ireneusz Leszka
zdjęcie z konferencji