Projekt Badawczy BAU - Analizowanie Portowego Rynku Pracy

Kolejny projekt został przygotowany i jest realizowany przez naszą spółkę szkoleniową. Jego tytuł brzmi: „Badania Portowego Rynku Pracy”.

Dofinansowywanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma umożliwić znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są potrzeby firm portowych w zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności?
  • Jakie plany zawodowe mają uczniowie i studenci ostatnich roczników?
  • Czy plany te są powiązane z branżą portową?
  • Jakie kwalifikacje i umiejętności będą potrzebne w przypadku realizacji zamierzeń inwestycyjnych obu portów?

Celem naszego projektu jest, poprzez publikację i upowszechnianie wyników badań, pogłębienie wiedzy na temat portowego rynku pracy w tym wśród urzędów pracy, szkół, uczelni i innych ośrodków edukacyjnych. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego i Krajową Izbą Gospodarki Morskiej. Uniwersytet będzie pytał prezesów, kierowników i brygadzistów m.in. o to, jakich pracowników potrzebują, o jakich kwalifikacjach, co powinni umieć?

Wyniki badań będą przydatne szkołom i innym ośrodkom edukacyjnym do przygotowywania programów, a może nowych kierunków nauczania.

Rzetelne informacje pozwolą na dostosowanie edukacji do rzeczywistych potrzeb portowego rynku pracy.

Aby nie było tak, że za dużo kształci się przykładowo historyków, a brakuje elektryków. Chodzi też o to, by wyszkolone osoby znalazły pracę, taką jaka będzie możliwa, realna w portach.

Dlatego, prosimy gdańskich portowców o przychylne potraktowanie ankieterów. BAU będzie się starać, aby nie kolidowało to z pracą. Będzie pytać, kiedy i o której godzinie może odbyć się spotkanie z ankieterem.

Projekt zakłada też dwie konferencje: inaugurującą, która odbędzie się na terenie portu Gdynia i podsumowującą, w przyszłym roku, jak już będą znane wyniki badań. Podsumowująca odbędzie się w naszym, gdańskim porcie.

Jako element popularyzujący branżę portową, zostanie przygotowany przez gdańskich portowców praktyków „Słowniczek zawodów portowych”. Zostanie on przekazany m.in. do Urzędów Pracy.

Efektem badań będzie też przygotowanie w przyszłym roku przez BAU „Szkolenie” kolejnego projektu, tym razem uwzględniającego kursy, które potrzebne są gdańskim spółkom portowym.

Liliana Barańska