Słowniczek zawodów portowych

Został wydany w formie broszury "Słowniczek zawodów portowych".

Pierwsze egzemplarze zostały rozesłane do wybranych bibliotek m. in. do Biblioteki Wojewódzkiej i Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Wersję elektroniczną (w formacie PDF, wymagany Acrobat Reader) można pobrać tutaj.

Genezę powstania słowniczka wyjaśnia koordynator projektu, p. Liliana Barańska:

Pomysł na powstanie słowniczka powstał w wyniku kontaktów z osobami, które myliły port ze stocznią, a doker kojarzył się z dokiem stoczniowym. Intencją słowniczka jest przybliżenie zawodów portowych, tych specyficznych dla morskich portów handlowych. Ma za zadanie popularyzować zawody portowe, przybliżyć specyfikę pracy w portach. Wprawdzie w nazwie mowa jest o zawodach, lecz ujęto również funkcje charakterystyczne dla prac przeładunkowych. Słowniczek nie ma aspiracji do dzieła naukowego. Jest przygotowany przez portowców praktyków. Niektóre opisy wynikają z zakresu czynności poszczególnych stanowisk. Na terenach portowych funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Tych stricte związanych z pracami przeładunkowo – składowymi i współpracujących, tworzących warunki do obrotu morskiego, np. firmy spedycyjno logistyczne, usług żeglugowych. Portowcy mówią, że port zawsze będzie istniał. Jest barometrem sytuacji gospodarczej, bo przecież tu koncentruje się przepływ towarów związanych z eksportem i importem. W portach były różne zawirowania, restrukturyzacje, lecz nie obserwuje się spektakularnych bankructw czy wielkich zwolnień zbiorowych. Rozwija się konteneryzacja. W latach 2005-2007 powstały dwa nowe terminale kontenerowe w Gdańsku i w Gdyni. Mają plany rozwojowe. To potencjalne miejsca pracy. Dokerzy – portowcy mimo, że zajmują się czynnościami prozaicznymi mówią, że w porcie coś jest, że wiąże, wywołuje sentyment. Można zaobserwować pokoleniowość i spotkać rodziny portowe. Klenczon śpiewał, że „port to jest poezja”. Wprawdzie było to inne rozumienie portu, ale coś w tym jest.

Publikacja zawiera satyryczne ilustracje, takie jak zamieszczone poniżej (wykonane przez długoletniego pracownika Portu Gdańskiego Stanisława Jaworskiego).

{module Galeria - Aktualności - Słowniczek}