Nowe kursy morskie

Bałtycka Akademia Umiejętności jako jedyna firma w Gdańsku posiada w swojej ofercie 8 nowych kursów dla marynarzy.  

Są to kursy:

- na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego,

- na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo starszego marynarza,

- oficera ochrony statku,

- dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,

- w zakresie problematyki ochrony statku,

- w zakresie sprawowania  opieki medycznej nad chorym,

- w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych,

- uaktualniające w zakresie opieki medycznej nad chorym.