Bałtycka Akademia Umiejętności

Bałtycka Akademia Umiejętności

Jesteśmy firmą szkoleniowo z ugruntowaną pozycją na rynku, prężnie działającą od 1992 roku. Współpracujemy z wieloma wykwalifikowanymi wykładowcami, trenerami i instruktorami posiadającymi wysokie kwalifikacje. Programy i szkolenia dostosowujemy do specyfiki i indywidualnych potrzeb kursantów oraz firm.

Dysponujemy salami wykładowymi, sprzętem audiowizualnym i innymi pomocami dydaktycznymi. Posiadamy również uprawnioną pracownię do badań psychologicznych wyposażoną w specjalistyczne aparaty i testy.

Dla nas jakość i pełna satysfakcja naszych klientów jest sprawą priorytetową. Dzięki naszym szkoleniom dajemy możliwość poszerzania swojej wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz rozszerzania posiadanych uprawnień. Przed rozpoczęciem każdego szkolenia nasz pracownik zapoznaje uczestników z harmonogramem szkolenia, a także przekazuje informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poczęstunku napojami ciepłymi (kawa, herbata) i ciasteczkami. Osobom przyjezdnym oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Kursy zakończone są egzaminami wewnętrznymi lub przed uprawnioną komisją. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych lub uprawnienia wydawane przez np. TDT, UDT, UKE, SPE.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych oraz certyfikat uznania ośrodka szkoleniowego wydany przez Urząd Morski. Stosujemy też Standard Usługi Szkoleniowej (SUS). Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Rady Interesantów Portu. Ponadto posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych od 2005 roku pod nr 2.22/00121/2005.

Rozwijamy umiejętności przydatne w pracy i życiu.