Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej Florian bardzo duży nacisk kładzie na rozwój oferty szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy kursy BHP z podziałem na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczy, inżynieryjno - technicznych, administracyjno - biurowych, robotniczych oraz dla służby BHP. Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród zatrudnionych pracowników. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę. Są to między innymi: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ratownik medyczny, inż. pożarnictwa, specjalista BHP, psycholog.

W trakcie prowadzonych zajęć szczególny nacisk kładą na zagadnienia przydatne w życiu codziennym. Szkolenia BHP na Państwa życzenie mogą być realizowane w dowolnie wybranym przez klienta terminie oraz miejscu.