Pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych

Pierwsze szkolenie okresowe przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone po raz pierwszy w terminie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a potem nie rzadziej niż raz na 5 - 6 lat.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych
  • Pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych
  • Jednostek naukowo - badawczych
  • Innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych