Pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych

Pierwsze szkolenie okresowe przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinno być przeprowadzone po raz pierwszy w terminie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a potem nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracowników inżynieryjno – technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
  • Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  • Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy