Pracowników na stanowiskach robotniczych

Pierwsze szkolenie okresowe przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone po raz pierwszy w terminie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a potem nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, szkolenia okresowe powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na rok.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą
  • Zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
  • Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń