Cumownik i starszy cumownik

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Zasady bezpiecznego cumowania
  • Współpraca z bosmanem portu, pilotami oraz kapitanem statku
  • Komendy, terminy i sygnały dla cumownika
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zadania i obowiązki cumownika
  • Narzędzia pracy i ich zastosowanie w tym nauka wiązania węzłów

Jest to szkolenie 8-godzinne kończące się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Szkolenie starszych cumowników obejmuje dodatkowo zagadnienia dotyczące organizacji pracy, nadzorowania i kierowania pracą cumowników oraz w większym zakresie słownictwo i zwroty w języku angielskim, którymi cumownicy powinni się porozumiewać z załogami statków.