Hakowy, lukowy, chwytakowy

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Zawiesia i sprzęt pomocniczy, przeładunkowy oraz ich zastosowanie
  • Ogólne zasady załadunku i wyładunku środków transportu lądowego i morskiego
  • Pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • Rodzaje ładunków, ich cechy charakterystyczne i podatność transportowa
  • Bezpieczne wykonywanie prac przeładunkowych oraz sygnały porozumiewania się

Jest to dwudniowy kurs odbywający się w formie wykładów oraz zajęć praktycznych w warunkach rzeczywistych. Kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.