Hydraulika siłowa

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Podstawy napędów hydraulicznych
 • Ciecze robocze urządzeń hydraulicznych
 • Pompy hydrauliczne wyporowe
 • Siłowniki i silniki hydrauliczne
 • Zawory hydrauliczne ciśnieniowe
 • Rozdzielacze hydrauliczne
 • Przyrządy pomiarowe
 • Zbiorniki
 • Filtry i akumulatory hydrauliczne
 • Przygotowanie systemu do rozruchu
 • Niedomagania układów hydraulicznych
 • Układy hydrauliczne z siłownikami

Kurs trwa 4 dni. Część praktyczna odbywa się w profesjonalnym laboratorium Politechniki Gdańskiej. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym wydawane są zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.