Maszynista doku

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:
- Przepisy, zarządzenia
- Budowa doku pływającego
- Ogólne wiadomości o hydraulice
- Zadokowanie i wydokowanie statku
- Obowiązki operatora (maszynisty) doku
- Ochrona środowiska
- Ratownictwo
- Przeglądy i naprawy
- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

Kurs obejmuje ok. 32 godziny części teoretycznej i ok. 40 godzin części praktycznej. Kończy się on egzaminem dla operatorów przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia poddozorowe.