Maszynista doku

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:
- Przepisy, zarządzenia
- Budowa doku pływającego
- Ogólne wiadomości o hydraulice
- Zadokowanie i wydokowanie statku
- Obowiązki operatora (maszynisty) doku
- Ochrona środowiska
- Ratownictwo
- Przeglądy i naprawy
- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

Kurs trwa 40 godzin (zajęcia teoretyczne praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia poddozorowe.