Pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Program kursu obejmuje m.in.: takie tematy jak:

  • Rodzaje sprzętu pomocniczego i jego zastosowanie
  • Warunki dopuszczające do użycia sprzęt przeładunkowy
  • Eksploatacja osprzętu przeładunkowego
  • Zasady bezpiecznej pracy przy pomocniczym sprzęcie przeładunkowym

Jest to dwudniowe szkolenie kończące się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.