Przygotowanie do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Technologia przeładunku materiałów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przeładunkowych i sztauerki w ładowni statku
  • Grupy ładunków niebezpiecznych w obrocie portowym, zasadnicze wiadomości o ładunkach niebezpiecznych w obrocie morskim i środki ostrożności przy manipulacji
  • Przepisy przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy portu
  • Pomoc w nagłych wypadkach spowodowanych przy manipulacji towarów niebezpiecznych

Kurs trwa ok. 15 godzin części teoretycznej i 4 godzin części praktycznej i kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w Transportowym Dozorze Technicznym. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia operatora przeładunku materiałów niebezpiecznych.