Sztauowanie i mocowanie ładunków w kontenerach lub na statkach

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Kontenery – budowa, rodzaje, wymiary, typy
  • Oznakowania kontenerów i ładunków
  • Podstawy, metody mocowania i pakowania oraz zabezpieczania ładunków
  • Ładunki niebezpieczne IMDG (pakowanie i zabezpieczanie)
  • Kontrola załadunków
  • Wymagana dokumentacja

Kurs trwa 16 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Na życzenie klienta istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy lub innym wyznaczonym miejscu.