Elektryczne i energetyczne

Każda osoba chcąca uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń energetycznych powinna być przeszkolona w zakresie bezpiecznej pracy przy sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych. Z myślą o osobach eksploatujących urządzenia energetyczne Bałtycka Akademia Umiejętności organizuje szkolenia tzw. SEP grupy I, grupy II i grupy III. Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów mogącą sprostać wszelkim oczekiwaniom w każdej branży energetycznej tj. elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowej. Są to wykładowcy ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

W trakcie jednego kursu istnieje możliwość jednoczesnego zdawania kursu w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”

Jeżeli chcecie Państwo zostać profesjonalnie przygotowani do pozytywnego złożenia egzaminu przed uprawnioną komisją kwalifikacyjną, a tym samym do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe tzw. SEP - grupa III

Celem kursu jest przygotowanie do bezpiecznej pracy w zakresie eksploatacji urządzeń. instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.
Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Przepisy, normy i inne akty prawne w zakresie urządzeń gazowych
  • Ogólne zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych
  • Urządzenia i instalacje gazowe
  • Rodzaje, budowa i zasady działania urządzeń na gaz
  • Zagrożenia występujące w pracy przy urządzeniach gazowych
  • Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom przy urządzeniach energetycznych, instrukcje postępowania w razie pożaru

Kurs trwa 1-2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed uprawnioną komisją. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są terminowe świadectwa kwalifikacyjne z uprawnieniami „E”, „D” lub „E+D”.