Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych tzw. SEP – grupa I

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Przepisy, normy i inne akty prawne w zakresie urządzeń elektroenergetycznych
  • Ogólne zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Środki ochrony przeciwpożarowej
  • Organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji instalacji elektrycznych
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy. Postępowanie przy porażonych prądem elektrycznym
  • Pomiary eksploatacyjne przy instalacjach i urządzenia o napięciu do 1 kV.

Kurs trwa 1-2 dni i kończy się egzaminem przed uprawnioną komisją. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są terminowe uprawnienia „E”.

Istnieje możliwość przygotowania do egzaminu: „D”, „EX”, pomiary.