Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe tzw. SEP – grupa III

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe tzw. SEP - grupa III

Celem kursu jest przygotowanie do bezpiecznej pracy w zakresie eksploatacji urządzeń. instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.
Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Przepisy, normy i inne akty prawne w zakresie urządzeń gazowych
  • Ogólne zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych
  • Urządzenia i instalacje gazowe
  • Rodzaje, budowa i zasady działania urządzeń na gaz
  • Zagrożenia występujące w pracy przy urządzeniach gazowych
  • Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom przy urządzeniach energetycznych, instrukcje postępowania w razie pożaru

Kurs trwa 3 dni i kończy się egzaminem państwowym przed uprawnioną komisją. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są terminowe świadectwa kwalifikacyjne z uprawnieniami „E”, „D” lub „E+D”.