Eksploatacja urządzeń zużywających ciepło, paliwa stałe, płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło - grupa II

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Przepisy, normy i inne akty prawne w zakresie urządzeń energetycznych
 • Ogólne zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych
 • Zasady pracy przy urządzeniach energetycznych w oparciu o instrukcje stanowiskowe
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych i bhp przy ich użytkowaniu
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Eksploatacja urządzeń
 • Rodzaje, budowa i zasada działania urządzeń instalacji i sieci
 • Zagrożenia występujące w pracy przy urządzeniach cieplnych
 • Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom przy urządzeniach energetycznych, instrukcje postępowania w razie pożaru
 • Schematy technologiczne kotłowni c.o. na gaz i na olej opałowy
 • Rodzaje, budowa i eksploatacja palników olejowych
 • Rodzaje, budowa i zasada działania kotłów c.o. na olej opałowy.

Kurs trwa 1-2 dni i kończy się egzaminem przed uprawnioną komisją. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są terminowe świadectwa kwalifikacyjne z uprawnieniami „E”, „D” lub „E+D”.