Pomiary

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Przepisy prawa w zakresie pomiarów oraz interpretacji wyników i dopuszczenia urządzeń do eksploatacji
  • Podstawy wykonywania pomiarów, techniki pomiarowe, miernictwo elektryczne, zakres pomiarów, przyrządy pomiarowe, ochrona przeciwpożarowa
  • Interpretacja wyników pomiarowych oraz dopuszczenie urządzeń i instalacji do eksploatacji
  • Praktyczne wykonywanie pomiarów oraz ugruntowanie nabytej wiedzy teoretycznej
  • Bezpieczeństwa przy pomiarach elektrycznych.

Kurs trwa 2 dni i kończy się egzaminem przed uprawnioną komisją. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są świadectwa kwalifikacyjne.