Podstawy zagadnień dotyczących odpraw celnych

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Przeznaczenia celne i podstawowe procedury celne
 • Wartość celna
 • Dług celny w przywozie
 • Zwolnienie od cła
 • Taryfa celna
 • Polityka celna (kontyngenty)
 • Preferencje GPS
 • Umowy preferencyjne dwustronne/wielostronne UE
 • Nadzór rynku (towary strategiczne, ochrona własności intelektualnej)
 • Zgłoszenia celne SAD
 • Właściwości organów celnych
 • Postępowanie celne

Szkolenie trwa 1 dzień i kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.