Szkolenie dla pracowników mających kontakt z żywnością „Podstawowe zasady higieny przy produkcji i obrocie artykułami spożywczymi w systemie HACCP”

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Źródła i rodzaje zanieczyszczeń żywności
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową i zatrucia pokarmowe
  • Higiena produkcji i sprzedaży
  • Dokumentacja HACCP i formalności prawne

Kurs trwa 1 dzień. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu podstawowych zasad higieny przy produkcji i obrocie artykułami spożywczymi w systemie HACCP

Zapraszamy osoby mające kontakt z żywnością np. kucharze, intendenci, sprzedawcy, menadżerowie i właściciele.