Usługa "Od seniora do mentora"

Niektórzy cieszą się dobrym zdrowiem, inni potrzebują mniej obciążającej pracy.

Co mogą robić? Mogą swoje umiejętności przekazywać  młodszym. Ci po sześćdziesiątce poczują się jeszcze bardziej potrzebni firmie, a młodsi więcej się nauczą.  Najbardziej jednak skorzysta firma, bo pracownicy staną się bardziej efektywni.

Aby tak się stało proponujemy udział w warsztatach  "Mistrz mentorem i coachem".

Doświadczeni pracownicy dowiedzą się i przećwiczą jak najskuteczniej przekazywać swoją wiedzę i umiejętności.

Pokazane zostaną nowoczesne metody wywodzące się m.in. z coachingu i mentoringu.

Cele szkolenia:

Na poziomie wiedzy:

  • Dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii uczenia się i uczenia osób dorosłych.
  • Dostarczenie wiedzy z zakresu stosowanych metod w coachingu i mentoringu.

Na poziomie umiejętności:

  • Nauczenie sposobów określania celów
  • Nauczenie zadawania pytań zmierzających do realizacji celów
  • Doskonalenie umiejętności efektywnego przekazywania instrukcji.

Na poziomie postaw:

  • Inspirowanie do stosowania zasad etyki w coachingu i mentoringu
  • Inspirowanie do partnerskiej relacji: mistrz – uczeń

Proponujemy trzy wersje szkolenia:

I - warsztaty dwudniowe (16 godzin). Cena 500 zł od osoby.

II – warsztaty dwudniowe + mentoring na terenie zakładu pracy (6 godz. na osobę). Cena 1300zł od osoby.

III – kurs (32 godz.) + mentoring na terenie zakładu pracy (6 godzin na osobę). Cena 1600 zł od osoby.

W wersji z mentoringiem na terenie zakładu pracy będzie odbywało się realne przekazywanie wiedzy wyznaczonym pracownikom pod okiem trenera.

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w grupach od 8 do 15 osób.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Uwaga: istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ww. szkoleń z funduszów Urzędów Pracy.