Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi ADR tzw. nalewaki

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Konstrukcja, budowa i wymagania dotyczące zbiorników transportowych
  • Akty prawne dozoru technicznego
  • Opis i oznakowanie zbiorników
  • Czynności robocze i kontrolne
  • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe przy obsłudze zbiorników transportowych

Kurs trwa 40 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi.