Ramion przeładunkowych – przenośników EM

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Dozór techniczny - akta prawne, rodzaje dozorów technicznych
  • Układy elektryczne – zasilanie, napęd, sterowanie
  • Układy hydrauliczne i pneumatyczne
  • Budowa ramion przeładunkowych
  • Przeglądy, konserwacja i naprawy
  • Budowa i działanie urządzeń pomocniczych

Kurs obejmuje ok. 44 godzin części teoretycznej i ok. miesiąc czasu części praktycznej, która odbywa się na sprzęcie rzeczywistym. Kończy się on egzaminem dla operatorów przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia poddozorowe.