Operator i konserwator ramion przeładunkowych – przenośników EM

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Dozór techniczny - akta prawne, rodzaje dozorów technicznych
  • Układy elektryczne – zasilanie, napęd, sterowanie
  • Układy hydrauliczne i pneumatyczne
  • Budowa ramion przeładunkowych
  • Przeglądy, konserwacja i naprawy
  • Budowa i działanie urządzeń pomocniczych

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje terminowe uprawnienia w zakresie operatora portowych ramion przeładunkowych dla towarów niebezpiecznych wg IMDG.