Suwnica kontenerowo-nabrzeżowa

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Wiadomości ogólne o dźwignicach i ich elementach.
  • Budowa konstrukcji stalowej oraz mechanizmów suwnic
  • Obsługa i eksploatacja suwnic
  • Wiadomości ogólnotechniczne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na suwnicy kontenerowej oraz zagadnienia przeciwpożarowe i pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Kurs obejmuje 44 godziny, praktyka jest na sprzęcie rzeczywistym. Kończy się on egzaminem dla operatorów przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia poddozorowe.