Wozy kontenerowe czołowo-widłowe

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Struktura organizacyjna, zakres działania i podstawy prawne dozoru technicznego
  • Budowa i zasady działania wozów różnych typów pozwalające na prawidłową eksploatację
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego kierowania wozem i wykonywania operacji z osprzętem
  • Przepisy i zasady BHP, ruchu drogowego, p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Nauka przewożenia i układania kontenerów

Kurs trwa ok. 40 godzin części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w Transportowym Dozorze Technicznym. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia operatora lub konserwatora do obsługi wozów kontenerowych czołowo - widłowych.