Operator żurawi przenośnych HDS

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:
- Dozór techniczny
- Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących HDS
- Budowa żurawi część mechaniczna   
- Budowa żurawi część hydrauliczna/elektryczna  
- Urządzenia awaryjne i zabezpieczające  w żurawiach
- Obsługa żurawi HDS 
- Zasady eksploatacji żurawi
- Awarie żurawi
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Zajęcia praktyczne 

Kurs trwa 24 godziny części teoretycznej i 8 godzin zajęć praktycznych i kończy się egzaminem dla operatorów przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora żurawi przenośnych HDS.