Żurawie samojezdne

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Budowa żurawi jezdniowych
  • Obsługa i eksploatacja żurawi jezdniowych
  • Zastosowanie żurawi jezdniowych do prac przeładunkowych w zakresie technologii stosowanej w portach morskich
  • Układ hydrauliczny i pneumatyczny
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Stateczność żurawi
  • Przepisy BHP i p.poż

Kurs trwa 40 godzin. Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją egzaminacyjną dla operatorów i konserwatorów urządzeń poddozorowych w Urzędzie Morskim uczestnik otrzymuje uprawnienia w kategorii II Ż do obsługi i konserwacji żurawi jezdniowych o napędzie spalinowym i udźwigu do 15000 kg.