Operator i konserwator żurawi samojezdnych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Budowa żurawi jezdniowych
  • Obsługa i eksploatacja żurawi jezdniowych
  • Zastosowanie żurawi jezdniowych do prac przeładunkowych w zakresie technologii stosowanej w portach morskich
  • Układ hydrauliczny i pneumatyczny
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Stateczność żurawi
  • Przepisy BHP i p.poż

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi samojezdnych.