Żeglarze i pływający

Jako jedyna firma w Gdańsku posiadamy w swojej ofercie kursy dla marynarzy. Są to kursy na marynarza wachtowego, starszego marynarza, oficera ochrony statku, dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony oraz z zakresu problematyki ochrony statku, opieki medycznej nad chorym, przewozu ładunków niebezpiecznych. Oferujemy także szkolenia uaktualniające w zakresie opieki medycznej nad chorym. Zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Konwencji STCW 78/95 oraz aktualnym programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku, szkolimy załogi statków, gwarantując bezpieczną eksploatację statków o różnym przeznaczeniu.

Dla osób związanych z żeglarstwem i sportami motorowodnymi dedykujemy kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC i radiotelefonisty pasma VHF. Uprawnienia te są niezbędne żeglarzom planującym prowadzić rejsy morskie. W składzie załogi każdego jachtu, który na swoim pokładzie ma zarejestrowaną "UKF-kę", czyli radiostację VHF pracującą w tzw. pasmie morskim, musi znajdować się osoba posiadająca uprawnienia do jej obsługi. Świadectwo SRC jest drugim dokumentem niezbędnym do odbycia rejsu. Posiadanie wyżej wymienionych uprawnień w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo i komfort codziennej żeglugi. Wymaga tego zarówno prawo, jak i zdrowy rozsądek.