Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości dotyczące rodzajów zagrożeń występujących na statku
  • Sposoby unikania zagrożeń oraz reagowania podczas wystąpienia zagrożeń w tym posługiwanie się osobistym sprzętem ratunkowym
  • Zagrożenia związane z ochroną środowiska oraz sposoby ich unikania
  • Bezpieczeństwo pracy na statku w tym prawa i zasady międzynarodowe
  • Komunikacja interpersonalna obejmująca różnice kulturowe, religijne, obyczajowe oraz sposoby opanowania stresów w sytuacji pracy na morzu

Kurs trwa 21 godzin. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1 Konwencji STCW.