Kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (VHF + DSC) w systemie GMDSS i operatora radiotelefonisty pasma VHF

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Organizacja morskiej służby pasma VHF
  • Podsystemy i urządzenia radiowe GMDSS stosowane w obszarze żeglugowym A1
  • Zasady regulaminowe nawiązywania łączności w niebezpieczeństwie, naglącej, ostrzegawczej i zwykłej
  • Systemy radiopław awaryjnych (wraz z ćwiczeniami)
  • Transponder radarowy i jego zastosowanie
  • Standardowe zwroty z języka angielskiego stosowane w łączności radiotelefonicznej

Szkolenie operatora radiotelefonisty pasma VHF trwa 1 dzień, natomiast szkolenie operatora łączności bliskiego zasięgu SRC 2 dni. Kurs kończy się egzaminem przed uprawnioną komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni. Zajęcia praktyczne odbywają się na sprzęcie rzeczywistym.

Osoby zainteresowane zobowiązane są dostarczyć wniosek oraz 2 zdjecia legitymacyjne na dwa tygodnie przed egzaminem (terminy dostępne w BAU).