Kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (VHF + DSC) w systemie GMDSS i operatora radiotelefonisty pasma VHF

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Organizacja morskiej służby pasma VHF
  • Podsystemy i urządzenia radiowe GMDSS stosowane w obszarze żeglugowym A1
  • Zasady regulaminowe nawiązywania łączności w niebezpieczeństwie, naglącej, ostrzegawczej i zwykłej
  • Systemy radiopław awaryjnych ( wraz z ćwiczeniami )
  • Transponder radarowy i jego zastosowanie
  • Standardowe zwroty z języka angielskiego stosowane w łączności radiotelefonicznej

Szkolenie trwa 2 dni i trzeciego dnia kończy się egzaminem przed uprawnioną komisją z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zajęcia praktyczne odbywają się na sprzęcie rzeczywistym.