Oficer ochrony obiektu portowego

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony obiektu portowego.

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Rozwój polityki bezpieczeństwa i ochrony na morzu.
 • Konwencja SOLAS – relacja między Kodeksem ISM i Kodeksem ISPS
 • Terroryzm – dzieje, istota, motywy.
 • Rozpoznawanie, identyfikacja i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi (broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia, narkotyki).
 • Ocena stanu ochrony portu i obiektu portowego, środki i ochrony.
 • Zachowania ludzkie, stosunki interpersonalne, komunikacja.
 • Przeszukiwania portu morskiego, pomieszczeń i osób.
 • Działania w celu zapewnienia ochrony na statku.
 • Organizacja ochrony, zakresy obowiązków i odpowiedzialność na poszczególnych stanowiskach.
 • Plan ochrony portu i obiektu portowego oraz ocena stanu ochrony portu i obiektu portowego.
 • Gotowość w sytuacjach awaryjnych, ćwiczenia oraz próby efektywności.
 • Procedury administracyjne dotyczące ochrony.
 • Ćwiczenia.

Kurs trwa 3 dni (17 godzin zajęć teoretycznych, 6 godzin ćwiczeń). Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Program przeszkolenia jest oparty na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym wydawane jest Świadectwo oficera ochrony obiektu portowego, które nie podlega odnowieniu.