Oficer ochrony statku

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Rozwój polityki bezpieczeństwa i ochrony na morzu
 • Konwencja SOLAS – relacja pomiędzy kodeksem ISM i kodeksem ISPS
 • Terroryzm – dzieje, istota, motywy
 • Rozpoznawanie, identyfikacja i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi (broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia, narkotyki)
 • Ocena ryzyka na statku
 • Plan ochrony portu – utrzymywania ochrony na statku na styku statek – port
 • Rodzaje aktualnych zagrożeń w żegludze morskiej
 • Zachowania ludzkie, stosunki interpersonalne, komunikacja
 • Przeszukanie różnych rodzajów statków, pomieszczeń i osób – postępowanie
 • Organizacja ochrony, zakresy obowiązków i odpowiedzialność na poszczególnych stanowiskach
 • Procedury administracyjne dotyczące ochrony
 • Opracowanie planu ochrony statku i jego ocena

Kurs trwa 15 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje „Świadectwo oficera ochrony statku” zgodnie z wymogami VI/1 konwencji STCW. Otrzymany certyfikat zachowuje ważność bezterminowo i nie podlega uaktualnieniom.