Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

Celem kursu jest ogólne zapoznanie z problematyką ochrony w transporcie morskim, zagrożeniami, przyczynami wprowadzenia systemu ochrony i koniecznością jego stosowania.

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ochrona żeglugi i portów morskich
  • Polityka ochrony żeglugi i portów morskich.
  • Procedury i środki ochrony na statkach i w portach
  • Dokumentowanie zdarzeń naruszających ochronę
  • Kluczowe zagadnienia systemu ochrony
  • Zagrożenia w żegludze
  • Metodologia ochrony – znaczenie i konieczność stosowania
  • Ćwiczenia i alarmy próbne

Kurs trwa 1 dzień – 5 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 3.27. Po pozytywnie zdanym egzaminie przed Komisją egzaminacyjną Urzędu Morskiego w Gdyni wydawane jest Świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku.