Przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka istotne w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Rodzaje wypadków
  • Sposoby pielęgnacji chorego
  • Zatrucia alkoholem, narkotykami i chemikaliami, objawy, postepowanie
  • Opieka medyczna nad rozbitkami
  • Pomoc zewnętrzna (medical radio)
  • Przepisy medyczne, zapisy w odpowiednich dokumentach okrętowych
  • Dostawy i przeglądy lekarstw oraz sprzętu medycznego

Kurs trwa 41 godzin i prowadzony jest w formie wykładów, ćwiczeń i pokazów. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje „Świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym na statku” zgodnie z wymogami VI/1 konwencji STCW.