Przeszkolenie w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (kodeks ISM)

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Polityka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego
  • Odpowiedzialność i uprawnienia armatora i kapitana statku
  • Środki bezpiecznego zarządzania eksploatacją statku a jego załoga
  • Opracowanie planów statkowych
  • Zgłaszanie i analiza niezgodności, wypadków morskich oraz sytuacji niebezpiecznych
  • Utrzymanie stanu statku i jego wyposażenia
  • Dokumentacja z zakresu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom
  • Certyfikacja i nadzór administracji

Kurs trwa 9 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.38. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu. Po pozytywnie zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Urząd Morski w Gdyni. Otrzymany certyfikat nie podlega odnowieniu.