Starszy marynarz

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Podstawowe wiadomości o mapach nawigacyjnych, pływy i prądy pływowe, ostrzeżenia nawigacyjne
 • Bezpieczeństwo nawigacji, wachta morska, procedury wachtowe
 • Standardowe zwroty w łączności na morzu w języku angielskim,
 • Zagadnienia z meteorologii i oceanografii, elementy pogodowe obserwowane i mierzone
 • Manewrowanie statkiem, technika sterowania i działanie sterów,
 • Zasady cumowania do nabrzeży, statków i pław cumowniczych
 • Zasady przewozu i mocowania ładunków pokładowych
 • Podstawowe informacje o przewozie ładunków niebezpiecznych
 • Zasady działania urządzeń nawigacyjnych
 • Rodzaje i źródła zanieczyszczeń morza, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki, zapobieganie zanieczyszczeniom olejowym ze statków
 • Podstawowe wiadomości prawno-żeglugowe

Kurs trwa 112 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, ćwiczeń na symulatorze i pokazów. Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym w Urzędzie Morskim w Gdynii słuchacz otrzymuje „Świadectwo starszego marynarza” zgodnie z wymogami VI/1 konwencji STCW.