Uaktualniające w zakresie opieki medycznej nad chorym

Celem kursu jest opanowanie wiedzy w zakresie sprawowania opieki medycznej na statku oraz nabycie umiejętności dostarczenia chorym i rannym dobrego standardu opieki medycznej, podczas gdy pozostają na pokładzie.

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Pierwsza pomoc – przypomnienie
 • Rodzaje wypadków
 • Sposoby pielęgnacji chorego, choroby
 • Zatrucia alkoholem, narkotykami, chemikaliami
 • Prowadzenie defibrylacji
 • Leczenie i zabiegi stomatologiczne
 • Przypadki ginekologiczne, ciąża, poród
 • Opieka medyczna nad rozbitkami
 • Przypadki śmiertelne na morzu
 • Pomoc zewnętrzna (medical radio)
 • Prewencja chorobowa
 • Kontrola warunków bytowych na statku
 • Przepisy medyczne, zapisy w odpowiednich dokumentach okrętowych
 • Dostawy i przeglądy lekarstw oraz sprzętu medycznego

Kurs trwa 1 dzień – 10 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.15. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, przez Urząd Morski w Gdyni wydawane jest Świadectwo uaktualniające w zakresie opieki medycznej nad chorym.