Nasz zespół

Inż. Aleksander Bortkun: Ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej w zakresie mechaniki (specjalność: Maszyny Robocze Ciężkie) uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Posiada przeszkolenie pedagogiczne zrealizowane przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku. Wieloletni nauczyciel przedmiotów technicznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Od 2001 roku posiada stopień nauczyciela mianowanego. Uczestniczył w wielu kursach i seminariach m.in. w seminarium metodyki prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych napędzanych. Wieloletni pracownik Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Związany z Bałtycką Akademią Umiejętności od początku jej istnienia jako jej pracownik i kluczowy wykładowca. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. realizacji szkoleń.

Teodor Krasoń: absolwent studiów magisterskich w zakresie elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, który ukończył z tytułem magistra inżyniera elektryka (spec. zabezpieczenia elektroenergetyczne). Odbył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku i tym samym uzyskał kwalifikacje pedagogiczne w zakresie prowadzenia przygotowania zawodowego w zakładach pracy. Brał udział w wielu kursach i szkoleniach m.in. seminarium metodyki prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych napędzanych oraz w konferencji na temat organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym w prowadzeniu kształcenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Gdańsku.

Dr. inż. Dorota Rabczuk: absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, który ukończyła z tytułem magistra inżyniera telekomunikacji. Posiada Świadectwo Radioelektronika II klasy GMDSS oraz przeszkolenie dydaktyczne dla instruktorów zgodne z wymaganiami prawidła I/6 Konwencji STCW 78/95 stosownie do zaleceń programu modelowego IMO 6.09. przeprowadzone przez Urząd Morski w Gdyni. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jerzy Dzienisz: Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni na wydziale radiokomunikacji morskiej po Technikum Łączności w Gdańsku. Uzyskał świadectwa radioelektronika i ogólne GMDSS oraz radiotelegrafisty I kl. poprzedniego systemu łączności morskiej. Doświadczenie zdobywał jako radiooficer na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Emerytowany wieloletni inspektor bezpieczeństwa żeglugi w Urzędzie Morskim w Gdyni, członek komisji egzaminacyjnych zarówno w resorcie łączności jak i morskim. Brał aktywny udział w pracach IMO nad wprowadzeniem GMDSS w radiokomunikacji morskiej. Uczestnik wielu szkoleń dot. systemów zarządzania jakością. Posiadając przeszkolenie pedagogiczne IMO od wielu lat z powodzeniem prowadzi szkolenia z zakresu GMDSS oraz z sygnalizacji morskiej.

Mgr inż. Teresa Dębowska – Siedlecka: absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na wydziale nawigacyjnym w zakresie transportu morskiego, którą ukończyła z tytułem magistra inżyniera nawigatora morskiego. Dyplomowany starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz kurs językowy (City&Guilds Level 1 Certificate in ESOL International English). Posiada przeszkolenie dydaktyczne dla instruktorów zgodnie z wymaganiami Prawidła I/6 Konwencji STCW stosownie do zaleceń programu modelowego IMO 6.09. Praktykę zawodową zdobywała w pracy na stanowiskach oficerskich na różnych rodzajach statków, zarówno polskich jak i zagranicznych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w porcie pracując na stanowisku lądowym.

Dr Małgorzata Lipińska: Konsultantka, trener, praktyk w zakresie doradztwa organizacyjnego. Z wykształcenia psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów doktoranckich prowadziła badania na temat etyki produktywności pod kierunkiem prof. Bogdana Wojciszke. Odbyła warsztaty z zakresu Komunikacji w mediach organizowanych przez Appalachian State University. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ukończyła studia podyplomowe: Mediacje i negocjacje. Posiada certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Instytutu NLP. Jest autorką publikacji o tematyce związanej z zarządzaniem, sprzedażą i obsługą klienta. Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla biznesu. Jako wolny strzelec przeprowadziła szkolenia dla około 200 firm i organizacji. Od 15 lat współpracuje z Bałtycką Akademią Umiejętności jako trener oraz współautor projektów szkoleniowo – doradczych finansowanych z EFS.
Pracując jako Trener i Customer Experience Manager w szwedzkiej firmie Stena Line, była odpowiedzialna za proces podnoszenia satysfakcji klientów. Praca ta obejmowała opracowanie i wdrożenie całego procesu, opisanie ksiąg standardów obsługi klienta, monitorowania satysfakcji klientów, tworzenie i prowadzenie szkoleń dla pracowników liniowych oraz kadry managerskiej wszystkich działów na promach i na terminalach w Polsce i w Szwecji. Opracowała również proces implementacji nowych pracowników w dziale F&B obejmujący opis wymaganych kompetencji, narzędzia służące do rozwoju i pomiaru kompetencji oraz przygotowanie grupy mentorów.
Od stycznia 2011 do października 2015 pracowała jako trener wewnętrzny w amerykańskiej firmie Laureate, właściciela ponad 70 uniwersytetów na świecie, której Honorowym Wice-Rektorem był Bil Clinton. W ramach swoich obowiązków była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych dla pracowników trzech uniwersytetów – University of Liverpool, Roehampton University oraz Walden University. Oprócz tradycyjnych szkoleń tworzyła również szkolenia online oraz prowadziła coaching - wszystko w języku angielskim.

Marta Krużyńska: Doradca Zawodowy, Coach, Trener Rozwoju Osobistego. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia. Dodatkowo ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie -Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od ponad 10 lat aktywnie współpracuje z klientami, którzy wdrażają zmiany na swojej ścieżce zawodowej oraz w swoich organizacjach. Realizowała projekty m.in. dla: DGA, DGT, Narzędzia, Energa, Gwarancja, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Współtworzy i wdraża programy rozwojowe. Jako swój największy talent w pracy z ludźmi uznaje wydobywanie mocnych stron na światło dzienne i dostrzeganie możliwości. Wierzy, że do realizacji celów wystarczą proste, uczciwe rozwiązania i zaangażowanie.
Jak sama podkreśla: „Uczę się przez całe życie, nie oceniam tylko staram się zrozumieć. Uwielbiam pracę z ludźmi, lubię czuć jak wzrastają.”

Mgr Joanna Szewczyk: absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Psycholog uprawniony do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu pod nr G-PO15 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa pomorskiego oraz do badania osób występujących o wydanie pozwolenia na broń pod nr 3/2005.

Mgr Barbara Wysocka: dyplomowany psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła ponadto kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Posiada uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu pod nr G-PO91 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa pomorskiego.

Lech Dutkowski: kwalifikowany, czynny ratownik medyczny. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Gdyni w zawodzie ratownik medyczny. Posiada aktualne przeszkolenie dydaktyczne dla instruktorów zgodnie z wymaganiami Prawidła I/6 Konwencji STCW stosownie do zaleceń programu modelowego IMO 6.09. Ukończył kurs pedagogiczny dla prowadzących zajęcia na kursach IMO zorganizowany przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dariusz Gronowski: kwalifikowany, czynny ratownik medyczny. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Gdyni w zawodzie ratownik medyczny. Posiada aktualne przeszkolenie dydaktyczne dla instruktorów zgodnie z wymaganiami Prawidła I/6 Konwencji STCW stosownie do zaleceń programu modelowego IMO 6.09. oraz przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów prowadzących zajęcia na kursach IMO zorganizowany przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.