Kalendarium projektu BADANIE PORTOWEGO RYNKU PRACY

29 czerwca, w "Dzienniku Bałtyckim", w dodatku "Praca" ukazał się artykuł nt. prezentacji wyników badań zebranych podczas realizacji projektu "Badania Portowego Rynku Pracy". Z artykułem można zapoznać się tutaj.

W dwutygodniku "Portowiec" z dnia 12 czerwca 2009 ukazał się artykuł p. Liliany Barańskiej na temat "Słowniczka zawodów portowych" oraz konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 22 czerwca br. Artykuł jest dostępny tutaj.

19 maja odbyło się spotkanie grupy projektowej.

28 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie grupy projektowej.

Zakończono prace nad słowniczkiem zawodów portowych. Celem pracy jest przybliżenie Czytelnikowi specyfiki prac portowych. Słowniczek zawiera omówienie najistotniejszych zawodów i funkcji portowych. Wiele haseł ilustrowanych jest zdjęciami, ukazującymi zakres prac spoczywających na pracowniku. Publikacja drukiem, spodziewana jest niebawem.

spotkanie 6. marca6 marca odbyło się spotkanie grupy projektowej. Omówiona została realizacja badań terenowych - poszła bardzo sprawnie, nie zanotowano większych przeszkód. W dalszej części omówiono metodologię badań - opracowane jest narzędzie badawcze dla uczniów ostatnich klas i studentów ostatnich lat. Omówiono też harmonogram prac na najbliższy miesiąc.

3 lutego br. odbylo się spotkanie z instytucjami badawczymi, realizującymi projekty badawcze w woj. pomorskim. Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • Obecną sytuację na pomorskim rynku pracy.
  • Jaki zakres prowadzonych badań może być uzyteczny do oceny przyszłej sytuacji na pomorskim rynku pracy.
  • Jak skutecznie promować i upowszechniać wyniki projektów badawczych, czyli dokonano przeglądu działań promocyjnych podejmowanych przez realizatorów projektów.

18 grudnia odbyło się spotkanie grupy projektowej, na którym zostało podsumowane badanie pilotażowe w ramach projektu oraz określone zadania partnerów na kolejny miesiąc.

W listopadowym numerze miesięcznika "Namiary na Morze i Handel" (nr 21/733) ukazał się artykuł pt. "Kadry dla portów" informujący o konferencji, która odbyła się 20 października w Gdyni w ramach projektu.

W dwutygodniku "PORTOWIEC" nr 20(590) z 31 października 2008, ukazał się artykuł nt. konferencji z 20 października. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

20 października 2008 w siedzibie Zarządu Portu Gdynia, przy ulicy Rotterdamskiej 9 odbyła się konferencja, której celem było zapoznanie uczestników z projektem "Badania portowego rynku pracy" oraz strategią rozwoju portów morskich do 2015 roku i zamierzeniami inwestycyjnymi portów Gdańska i Gdyni w porównaniu z aktualną ofertą edukacyjną na rzecz branży portowej. Więcej w dziale "Konferencje".

6 października na Portalu Morskim ukazał się artykuł nt. projektu "Badania portowego rynku pracy". Artykuł można przeczytać tutaj.

zdjęcie z konferencji nr 1 zdjęcie z konferencji nr 2
zdjęcie z konferencji nr 3 zdjęcie z konferencji nr 4

Dnia 1 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono ogólne zasady współpracy między instytucjami realizującymi projekty badawcze a WUP.

W dalszej części spotkania p. Liliana Barańska z Bałtyckiej Akademii Umiejętności oraz p. Maciej Brosz z Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG zaprezentowali projekt badawczy "Badania portowego rynku pracy".

26 września w dwutygodniku "Portowiec" ukazał się artykuł nt. projektu. Pełny tekst można przeczytać tutaj.

zdjęcie z konferencji8 września w siedzibie Bałtyckiej Akademii Umiejętności, odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu. Ustalono zasady współpracy między podmiotami realizującymi projekt. Przyjęto, że co miesiąc będą odbywały się spotkania, na których będą prezentowane postępy projektu.