Reportaż z konferencji z dnia 20 października 2008

20 października 2008 w siedzibie Zarządu Portu Gdynia, przy ulicy Rotterdamskiej 9 odbyła się konferencja, której celem było zapoznanie uczestników z projektem "Badania portowego rynku pracy" oraz strategią rozwoju portów morskich do 2015 roku i zamierzeniami inwestycyjnymi portów Gdańska i Gdyni w porównaniu z aktualną ofertą edukacyjną na rzecz branży portowej.

Konferencję otworzył prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej p. Jerzy Uziębło. W swoim wystąpieniu powitał zgromadzonych, podziękował za przybycie oraz w kilku zdaniach omówił program i cele konferencji.

Następnie głos zabrał gospodarz - prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Janusz Jarosiński. Przedstawił pokrótce przeszłą i obecną sytuację Portu Gdynia.

Następnie koordynator projektu Liliana Barańska oraz koordynator prac badawczych - Kierownik Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego dr Jarosław Załęcki zaprezentowali projekt "Badania portowego rynku pracy".

Omówione zostały cele projektu, metody badawcze, a także obaj prelegenci zaapelowali do zgromadzonych o przychylne potraktowanie ankieterów, który odwiedzą ich firmy, aby zebrać potrzebne informacje.

Kolejnym mówcą była pani podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury ds. Gospodarki Morskiej kpt.ż.w. Anna Wypych-Namiotko. Przedstawiła strategię rozwoju portów morskich do 2015 r. W swoim wystąpieniu odniosła się również do prezentowanego projektu badawczego, mówiąc, że jest to cenna inicjatywa, jednakże szkoda iż dopiero teraz pojawiły się możliwości jej realizacji. Jej zdaniem podobne badania powinny być realizowane conajmniej od momentu wejścia Polski do UE.

Po wystąpieniu p. podsekretarz stanu, prezes zarządu portu gdańskiego omówił zamierzenia inwestycyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Następnie ponownie głos zabrał prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Janusz Jarosiński. Tym razem omówił zamierzenia inwestycyjne Portu Gdynia na najbliższe lata.

Po przerwie, przedstawiciele: Zespołu Szkół Morskich, Akademii Morskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowali ofertę kształcenia swoich szkół i uczelni na potrzeby gospodarki morskiej.

Kolejnym punktem konferencji była dyskusja. Jeden z dyskutantów zwrócił uwagę, iż próba badawcza nie uwzględnia zawodów okołoportowych jak brokerzy czy shiphandlerzy. Koordynatorzy projektu obiecali uwzględnić tę uwagę przy doborze respondentów. Inny z dyskutantów zwrócił również uwagę na niekompletość przedstawionej oferty edukacyjnej - zabrakło bowiem przedstawicieli Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej.

Po dyskusji zaproszono zebranych na poczęstunek.