Reportaż z konferencji z dnia 22 czerwca 2009

22 czerwca w kapitanacie Portu Północnego w Gdańsku przy ulicy Witolda Poinca, odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Badania Portowego Rynku Pracy".

Celem Konferencji było zapoznanie uczestników z wynikami badań realizowanych w ramach projektu “Badania portowego rynku pracy” oraz kierunkami polityki morskiej w kontekście rozwoju portów morskich Gdańska i Gdyni.

Konferencję otworzyli prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Jerzy Uziębło oraz w imieniu gospodarza - Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, dyr. Julian Skelnik.

Nastęnie głos zabrał mgr Maciej Brosz z Pracowni Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, który przedstawił rezultaty badań oraz wynikające z nich wnioski. W swojej wypowiedzi prelegent dużo czasu poświęcił rozdźwiękowi między potrzebami pracodawców a oczekiwaniami i wyobrażeniami absolwentów.

Zwrócił uwagę na wynikającą z badań słabą znajomość branży portowej wśród absolwentów - częste jest mylenie jej z branżą stoczniową lub żeglugową. Zwrócił także uwagę na niewielki odsetek absolwentów chętnych do podjęcia pracy w portach, mimo deklarowanego dobrego przygotowania do niej.

Omawiając problemy jakich przysparzają pracownicy kierownikom różnych szczebli, jako największe wymienił brak samodzielności i kreatywności wśród pracowników, jak również ich częstą niechęć do podjęcia się każdego możliwego zadania - problemy pojawiają się, gdy konieczne jest postępowanie wykraczające poza przyjęte schematy. Oprócz tego, często sygnalizowanym problemem jest także słaba znajomość języków obcych wśród pracowników.

W swojej wypowiedzi podkreślił również pionierski charakter przedsięwzięcia, co początkowo wróżyło pewne trudności, jednakże w toku realizacji okazało się, że obawy były przesadzone. Szczególne podziękowania należą się zdaniem prelegenta, pomysłodawcy projektu Bałtyckiej Akademii Umiejętności oraz Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej za dostarczenie bazy firm oraz późniejszą pomoc w umówieniu wywiadów.

Z pełnym raportem z badań, można zapoznać się tutaj.

Po przerwie odbyła się dyskusja.

Dyskutanci podkreślali przydatność raportu zarówno dla pracodawców jak i instytucji zajmujących się rynkiem pracy oraz dla szkół i uczelni. Przedstawicielka Zespołu Szkół Morskich, p. Elżbieta Piotrowska, podziękowała również za przekazanie bibliotece szkolnej pięćdziesięciu egzemplarzy słowniczka zawodów portowych. Jej zdaniem, słowniczek stanie się cenną pomocą naukową i korzystnie wpłynie na jakość kształcenia kadr dla gospodarki morskiej.

Później zaproszono zebranych do galerii widokowej latarni morskiej w Porcie Północnym na poczęstunek.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał komplet publikacji wydanych podczas realizacji projektu.

{module Galeria - Badanie - konferencja 22.VI}
materiały z konferencji