Przywództwo

Szkolenia i warsztaty adresowane są do wszystkich osób, które chciałyby lepiej zrozumieć siebie oraz rozwinąć umiejętności, pozwalające na efektywniejsze kierowanie i inspirowanie pracowników. Szkolenia te obejmują następujące obszary:

  • psychologiczny aspekt wprowadzania zmiany
  • motywowanie innych i wydobywanie ich potencjału
  • style przywództwa
  • rozwiązywanie konfliktów
  • budowanie zespołów

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim.