Sprzedaż

Szkolenia ze sprzedaży adresowane są do różnych grup pracowników:

 • handlowców – Techniki sprzedaży i negocjacje
 • managerów – Zarządzenie działem sprzedaży lub call center

Wszystkie szkolenia z tematyki sprzedaży jesteśmy gotowi przeprowadzić również w języku angielskim.

Techniki sprzedaży

Szkolenia adresowane są do handlowców, sprzedawców i innych osób, które chcą rozwinąć umiejętności z różnych etapów sprzedaży:

 • otwieranie sprzedaży
 • badanie potrzeb klienta
 • prezentacja oferty
 • negocjacje
 • zamknięcie sprzedaży
 • zwiększenie sprzedaży – up selling i cross selling

Szkolenia mogą być poświęcone sprzedaży:

 • w kontakcie bezpośrednim
 • telefonicznej
 • impulsowej
 • doradczej

Zarządzanie działem sprzedaży lub działem call center

Szkolenia adresowane są do managerów odpowiedzialnych za procesy sprzedaży oraz dla managerów zarządzających zespołem handlowców, a także do innych osób, które chciałyby rozwinąć umiejętności w obrębie następujących grup kompetencji:

1. Efektywna organizacja i planowanie procesu sprzedaży

 • zbudowanie efektywnego procesu zarządzania sprzedażą
 • zarządzanie pipelinem klientów
 • opracowanie Cyklu Sprzedaży i tworzenie scenariuszy oraz etapów umożliwiających handlowcom przeprowadzenie procesu od prospekta do klienta
 • dobór narzędzi CMS i CRM

2. Ustalanie i monitorowanie celów handlowców

 • budowanie W – C – Z: Wyniki biznesowe, Cele sprzedażowe i Zadania sprzedażowe
 • wykorzystanie pipeline do stworzenia Zasad Zarządzania Kontaktami oraz przełożenie ich na cele dla handlowców
 • łączenie zadań dla handlowców z obszarów: Zarządzanie kontaktami z klientem, Zarządzanie możliwościami sprzedaży, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie terytorium handlowym z celami sprzedaży
 • ustalaniem KPIs
 • monitorowanie pracy handlowców – cel i narzędzia:
  • Zarządzanie rozmowami / spotkaniami z klientami
  • Zarządzanie scenariuszami sprzedaży
  • Zarządzanie kontaktem z klientem
  • Zarządzanie terytorium handlowym
  • Wsparcie sprzedaży
 • wybór procesów sprzedażowych, które powinny być zaplanowane i monitorowane w zależności od specyfiki firmy i roli w dziale sprzedaży

3. Motywowanie oraz wspieranie zespołu handlowców w realizacji celów

 • budowanie finansowego systemu wynagrodzeń handlowca
 • połączenie systemu finansowego z celami sprzedażowymi
 • doskonalenie kompetencji, które wpływają na motywację handlowców
 • określenie własnego stylu zarządzania
 • rozwijanie elastyczności w zmianie stylu zarządzania i wykorzystanie jej do potrzeb konkretnego handlowca
 • wykorzystanie stylów przywództwa do codziennej pracy z handlowcami: prowadzenie spotkań informacyjnych - regularnych briefingów, „1 to 1”, tworzenie action planów, prowadzenie coachingu, mentoringu czy szkoleń
 • wspieranie handlowców w realizacji celów i wzroście efektywności poprzez wykorzystanie lejka sprzedaży, praca z macierzą o 16 polach oraz KPIs

4. Dobór, wdrożenie i doskonalenie kompetencji handlowców

 • zatrudnianie najlepszych osób do działu sprzedaży
 • wdrażanie handlowców do pracy
 • wsparcie w doskonaleniu kompetencji handlowców, poprzez prowadzenie spotkań informacyjnych, tworzenie action planów, prowadzenie coachingu, mentoringu czy szkoleń
 • prowadzenie efektywnych spotkań z handlowcami: regularnych briefingów, „1 to 1” czy cyklicznych meetingów

Negocjacje

Szkolenia adresowane są do wszystkich osób, które prowadzą negocjacje handlowe, które chciałyby rozwinąć umiejętności:

 • przygotowania się do negocjacji
 • określania potrzeb i stanowisk pozwalających budować siłę i przewagę negocjacyjną
 • rozumienia prawnych, rzeczowych i psychologicznych aspektów negocjacji
 • wyboru odpowiedniej strategii negocjacyjnej
 • stosowania technik negocjacyjnych
 • zadawania pytań pozwalających odkryć potrzeby drugiej strony
 • prezentowania rozwiązań pozwalających zmienić kierunek negocjacji
 • zamykania negocjacji