Aktualności

 • Cykl szkoleń w czerwcu i w lipcu 2019

  Najbliższe szkolenia w czerwcu i w lipcu 2019

              04.06  - kurs cumownika
         06-07.06  - szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
       14 i 17.06   - kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC i operatora radiotelefonisty pasma VHF
         17-26.06   - kurs operatora suwnic szynowych kontenerowych: nabrzeżowej i placowej
              25.06   - kurs cumownika
         27-28.06   - szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
                            i osób kierujących pracownikami
       12 i 15.07   - kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC i operatora radiotelefonisty pasma VHF
  LIPIEC 2019   - nabór na szkolenie w zakresie obsługi ramion do przeładunku paliw płynnych, żurawi
                            i podestów ruchomych zlokalizowanych na wieżach wielofunkcyjnych

   


   

   

   

 • SUS-em w umiejętności. Artykuł w czasopiśmie "Namiary na morze i handel"

  Bałtycka Akademia Umiejętności (BAU) – gdańska firma szkoleniowa z branży gospodarki morskiej, może się pochwalić już 22-letnim doświadczeniem.

 • Badania psychologiczne

  Bałtycka Akademia Umiejętności oprócz działalności szkoleniowej posiada uprawnioną pracownię badań psychologicznych wyposażoną w testy i aparaty.

Bałtycka Akademia Umiejętności jest firmą szkoleniową, prężnie działającą od 1992 roku. Dla nas jakość i pełna satysfakcja naszych klientów jest sprawą priorytetową. Dzięki naszym szkoleniom dajemy możliwość poszerzania swojej wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz rozszerzania posiadanych uprawnień. O jakości i skuteczności naszej pracy najlepiej świadczy bardzo wysoka zdawalność egzaminów za pierwszym podejściem. Dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski. Współpracujemy z wieloma doświadczonymi i wykwalifikowanymi wykładowcami, trenerami oraz instruktorami posiadającymi uprawnienia operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego. Do specyfiki firm i indywidualnych potrzeb kursantów dostosowujemy zarówno programy jak i szkolenia oraz terminy i miejsce realizacji szkoleń.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminów przed uprawnioną Komisją TDT, UDT, UKE i SPE.

Szkolenia prowadzimy również w weekendy.

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia nasz pracownik zapoznaje uczestników z harmonogramem szkolenia, a także przekazuje informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poczęstunku . Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek Osobom przyjezdnym oferujemy pomocom w znalezieniu zakwaterowania.

Kursy zakończone są egzaminami wewnętrznymi lub przed uprawnioną komisją. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) lub uprawnienia wydawane przez np. TDT, UDT, UKE, SPE.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych wydany przez Polski Rejestr Statków oraz certyfikat uznania ośrodka szkoleniowego wydany przez Urząd Morski. Stosujemy też Standard Usługi Szkoleniowej (SUS). Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Rady Interesantów Portu. Ponadto posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych od 2005 roku pod nr 2.22/00121/2005.