Szkolenia okresowe BHP dla:

Zgodnie z Kodeksem pracy, oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe. Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).